Verkkotunnukset – Pikaopas

5.9.2016 uudistuksen myötä kaikilla verkkotunnuksilla eli domaineilla tulee jatkossa olla verkkotunnusvälittäjä. Mitä tämä tarkoittaa ja mikä muu muuttui?

Uudessa mallissa Viestintävirasto toimii verkkotunnusrekisterin ja fi-juuren nimipalvelun ylläpitäjänä sekä verkkotunnusvälittäjien (ent. palveluntarjoaja) valvojana. Verkkotunnusvälittäjät puolestaan tarjoavat jatkossa verkkotunnusten käyttäjille (ent. verkkotunnuksen haltija) kaikki verkkotunnuksiin liittyvät palvelut.

fi. -verkkotunnus uudistui 5.9.2016 – Mikä muuttui?

VERKKOTUNNUKSEN VARAAMINEN

 • Jatkossa jokaisella verkkotunnuksen käyttäjällä on oltava verkkotunnusvälittäjä, joka hallinnoi verkkotunnuksia käyttäjän puolesta.
 • Kaikkien (myös muiden kuin fi-päätteisten) verkkotunnusten varaaminen onnistuu vain oman verkkotunnusvälittäjän kautta.
 • Vain välittäjä voi merkitä verkkotunnuksia viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin ja tehdä niihin muutoksia asiakkaansa eli verkkotunnuksen käyttäjän pyynnöstä. Verkkotunnus merkitään kuitenkin aina sen todellisen käyttäjän nimiin.

VERKKOTUNNUKSEN KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

 • Kotipaikka- ja ikärajoitukset poistuivat, minkä seurauksena kuka vain voi olla fi-verkkotunnuksen käyttäjä.
 • Myös ulkomaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat jatkossa hankkia fi-verkkotunnuksen. 
 • Oikeus omasta nimestä muodostettavaan verkkotunnukseen poistui, joten etu- ja sukunimen yhdistelmästä muodostuvan verkkotunnuksen voi merkitä vapaasti kuka tahansa.
 • Tavaramerkkien ja toiminimien suoja säilyy voimassa, eikä verkkotunnus saa loukata toisen suojattua merkkiä tai nimeä. Viestintävirasto ratkaisee niihin liittyvät oikeudenloukkaukset maksutta.

VERKKOTUNNUKSEN UUSIMINEN, SIIRTÄMINEN SEKÄ MUUT VERKKOTUNNUSPALVELUT

Verkkotunnusten käyttäjä saa jatkossa kaikki verkkotunnuspalvelut omalta välittäjältään. Palveluihin kuuluvat verkkotunnuksen hakeminen, uusiminen, siirtäminen, välittäjän vaihtaminen, tietojen päivittäminen ja verkkotunnuksen irtisanominen. Verkkotunnusvälittäjällä on kokonaisvastuu asiakassuhteesta.

UUDET TERMIT HALTUUN

Käyttäjä eli verkkotunnuksen käyttäjä (ent. verkkotunnuksen haltija)
Esimerkiksi yritys, yhteisö tai yksityishenkilö, joka omistaa ja käyttää verkkotunnusta.
Välittäjä eli verkkotunnuksen välittäjä (ent. palveluntarjoaja)
Hankkii ja hallinnoi verkkotunnuksia asiakkaansa eli verkkotunnuksen käyttäjän puolesta.

 • Verkkotunnusrekisteri
 • Viestintäviraston ylläpitämä rekisteri, johon välittäjä merkitsee vapaana olevan verkkotunnuksen asiakkaansa pyynnöstä.
 • Verkkotunnuksen poistaminen
  • Välittäjä voi asiakkaan pyynnöstä poistaa merkinnän verkkotunnusrekisteristä ennen voimassaolon päättymistä (ent. verkkotunnuksen poistaminen).
  • Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen rekisteristä suojatun nimen- tai merkinhaltijan vaatimuksesta (ent. verkkotunnuksen peruuttaminen).
 • Verkkotunnuksen siirtoavain (ent. valtuutusavain)
  Koodi, jonka avulla verkkotunnus siirretään käyttäjältä toiselle. Koodin määrittelee verkkotunnusrekisteriä hallinnoiva viranomainen (Viestintävirasto tai Ahvenanmaan maakuntahallitus).
 • Välittäjän vaihtoavain (ent. valtuutusavain)
  Koodi, jonka avulla verkkotunnuksen hallinnointi siirretään verkkotunnusvälittäjältä toiselle. Koodin luo pääsääntöisesti vanha välittäjä.